Koret Stok & Steen

Kom og syng med


Stok og Steen er et rytmisk folkekor, som blev dannet i 1996 af daværende musikskoleleder Steen Hattesen. 

Koret ledes af Anne Marie Stidsen.

Har du lyst til at være  med, eller er du bare lidt nysgerrig, så mød gerne op. Vi er ca 45 medlemmer, men der er altid plads til flere. Vi har ingen optagelsesprøve.

Vi vægter det sociale højt, og indlagt i alle koraftener er der derfor en kaffepause, hvor vi ofte sidder sammen og lærer hinanden af kende på tværs af stemmerne.

Desuden kan vi love dig, at du vil blive taget godt imod og placeret mellem erfarne korsangere, som vil hjælpe dig til rette.

En gang om året afholder vi en hel korlørdag med øvning og socialt samvær.

Vi deltager i 2-3 koncerter om året.

I Stok og Steen er der plads til alle - det skal være sjovt at synge - det skal selvfølgeligt også lyde godt.

vi synger et bredt repertoire såvel på dansk, som på engelsk og enkelte gange også på fx. afrikansk.

Repertoiret spænder vidt over såvel viser, sange og salmer som større samlede rytmiske værker.

Desuden bruger vi Højskolesangbogen til fællessang og opvarmning.


Du er velkommen til at besøge os på en øveaften.

Praktisk:


Koster 950,- om året inkl. kaffe og noder
Koret øver hver tirsdag kl. 19.00-21.30 i Mejeriet

Vi starter igen efter sommerferien tirsdag den 30.8 
Henvendelse til Eva Flodgård 28184109

IMG_5809